Traseu

Traseu Kids Race GaranaMTB 2019
Traseu Kids Race 2019 GaranaMTB

| Lungime traseu: 7Km
| Elevatie: 242m
  | Dificultate: Medie
| Timp limita: N/A

Traseu Maraton GaranaMTB 2019
Traseu Maraton GaranaMTB 2019

| Lungime traseu: 52 Km
| Elevatie: 1360 m
  | Dificultate: Medie
| Timp limita: 7 ore